كليه دانشجويان كه در اين  نيم سال( 1-93) انتخاب واحد دارند مي بايست جهت شركت در كلا س رفع اشكال دروس اخذ شده اين ترم روز دوشنبه 93/10/22  ساعت 8 صبح مراجعه نمايند.+ نوشته شده توسط مدیریت آموزش در پنجشنبه هجدهم دی 1393 و ساعت 9:33 |

 زمان انتخاب واحد نيم سال 1-93

                انتخاب واحد دانشجويان كارداني ترمي  روز پنجشنبه 93/06/27  

                            ساعت 9 صبح تا 12:30  و 13:30 تا 15:30

                انتخاب واحد دانشجويان كارداني و كارشناسي پودماني روز يكشنبه 93/06/30

                         ساعت 9 صبح تا 12:30  و 13:30 تا 15:30

 + نوشته شده توسط مدیریت آموزش در سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 و ساعت 14:0 |
امتحان درس زبان خارجی و درس طراحی و پیاده سازی کتابخانه روز سه شنبه 25/06/93 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

امتحان درس برنامه سازی کامپیوتر روز  یکشنبه 93/06/30  ساعت 9 صبح برگزار می گردد.+ نوشته شده توسط مدیریت آموزش در یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 و ساعت 14:7 |

دروس ارائه شده برای دانشجویان ترمی( به شرط اینکه جز دروس افتاده باشد)

1 - زبانهای برنامه نویسی وب    2- ساختمان داده  3- زبان تخصصی 4 - زبان خارجی

دروس ارائه شده برای دانشجویان  پودمانی ( به شرط اینکه جز دروس افتاده باشد)

1- ریاضی پیش  2- فیزیک پیش 3- فلسفه اخلاق  4- طراحی وپیاده سازی کتابخانه الکترونیکی 5 - برنامه نویسی کامپیوتر 1    6- زبان فنی و تخصصی    7- زبان خارجی

توجه : زمان انتخاب واحد روز پنجشنبه 93/04/26  + نوشته شده توسط مدیریت آموزش در چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 و ساعت 16:19 |
کلیه دانشجویانی که نمره قبولی در درس زبان خارجی و زبان تخصصی (استاد اصلانی) اخذ ننموده اند روز یکشنبه93/04/29  از ساعت 9 الی 11 در کلاس دروس فوق شرکت نمایند . ضمنا امتحان در تاریخ 93/04/30 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

توجه :  شرکت در کلاس الزامی می باشد.+ نوشته شده توسط مدیریت آموزش در چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 و ساعت 15:31 |
۰۱ - آمار و احتمالات استاد پژمان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۲ - آزمایشگاه دستگاه های جانبی استاد لطیفی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۳ - دستگاه های جانبی استاد لطیفی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۴ - فارسی استاد عبدی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۵ - مستندسازی استاد درویشان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۶ - ریاضی عمومی استاد پژمان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۷ - ریاضی پیش استاد پژمان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۸ - اصول سرپرستی استاد درویشان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۹ - شبکه استاد شکوری     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۱۰ - زبان های برنامه نویسی وب استاد شکوری     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۱۱ - زبان خارجی استاد اصلانی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۱۲ - زبان تخصصی استاد اصلانی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

 + نوشته شده توسط كارشناس آموزش در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 و ساعت 15:0 |
۰۱ - آمار و احتمالات استاد پژمان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲ 

۰۲ - آزمایشگاه دستگاه های جانبی استاد لطیفی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۳ - دستگاه های جانبی استاد لطیفی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۴ - فارسی استاد عبدی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۵ - ریاضی عمومی استاد پژمان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۶ - شبکه های کامپیوتری استاد شکوری     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۷ - زبان های برنامه نویسی وب استاد شکوری     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۸ - زبان خارجی استاد اصلانی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

۰۹ - زبان تخصصی استاد اصلانی     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

 ۱۰ - مستندسازی استاد درویشان     دانلود فایل     ۹۳/۰۴/۱۲

 + نوشته شده توسط كارشناس آموزش در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 و ساعت 14:40 |
امتحان پایان ترم زبان تخصصی و زبان فنی استاد اصلانی از روز شنبه 93/04/07 به روز یکشنبه 93/04/08 ساعت 9 صبح تغییر یافت .+ نوشته شده توسط آموزش در یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 و ساعت 14:17 |
کلاس درس آزمایشگاه مدار الکتریکی روز یکشنبه مورخ 93/03/25 ساعت 8 الی 13:30 و کلاس درس آزمایشگاه الکترونیک روز یکشنبه مورخ 93/03/25 ساعت 14 الی 19 با استاد زینلی برگزار می گردد.


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 و ساعت 10:30 |

قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ازچهارشنبه 93/03/21 تا دوشنبه 93/03/26 به اداره آموزش مراجعه فرمایند.

توجه : ساعت مراجعه از 12:30-8  و 16 - 13:30

روز شنبه مورخ 93/03/24  مرکز تعطیل می باشد.+ نوشته شده توسط آموزش در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 و ساعت 16:37 |
کلاس درس پایگاه داده ها روز یکشنبه 93/03/11 از ساعت 8 الی 16 و کلاس درس تجزیه و تحلیل سیستم ها روز دوشنبه 93/03/12 از ساعت 8 الی 16 برگزار می گردد.


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در پنجشنبه هشتم خرداد 1393 و ساعت 15:25 |
مستند سازی   دانلود فایل+ نوشته شده توسط آموزش در پنجشنبه هشتم خرداد 1393 و ساعت 9:32 |
امتحان درس عملی زبانهای برنامه نویسی وب استاد شکوری روز دوشنبه 93/03/12 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.+ نوشته شده توسط آموزش در دوشنبه پنجم خرداد 1393 و ساعت 10:27 |
کلاس تربیت بدنی استاد ابطحی روز پنجشنبه 93/03/01 برگزار نمی گردد.+ نوشته شده توسط آموزش در چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 14:1 |
کلای درس پایگاه داده ها و تجزیه و تحلیل سیستم استاد مشتاق روز سه شنبه مورخ 93/02/30 برگزار می گردد.


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 و ساعت 14:46 |

انشجويان ترمي كارداني و كارشناسي مي­توانند فرمهاي حذف اضطراري خودرا فقط روزیکشنبه مورخ 93/02/21اداره­آموزش تحويل نمايند.

  توجه 1 :  دانشجو در صورتي مي­تواند حذف اضطراري بنمايد كه:

 

      الف) غیبت كلاسي، بیش از سه جلسه نباشد.

 

      ب) تعداد واحدهای باقیمانده کمتر از 12 نشود.

 

      ج) درس عملی نباشد (کارگاه و آزمایشگاهی)

 

توجه 2 :  دانشجویان پودمانی حذف اضطراری ندارند.

 

------------------------------------------------------

 

مراحل انجام كار:

 

1.  دریافت فرم حذف درس از انتشارات

 

2.  تکمیل فرم مذكور

 

3.  تایید مدرس

 

4.  تایید مدیر گروه (همراه داشتن کارنامه کلی و انتخاب واحد الزامی است)

 

5. مراجعه به مدیر آموزش جهت تاییدa
+ نوشته شده توسط آموزش در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 14:46 |

قابل توجه کلیه دانشجویان 

دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت دانشجویی از روز دوشنبه 93/02/08 لغایت دوشنبه 93/02/15 به امور دانشجویی( آقای پارسا نیک ) مراجعه فرمایند. + نوشته شده توسط آموزش در یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 و ساعت 15:10 |
 زمان شروع کلاس تربیت بدنی 1 از روز پنجشنبه 93/01/28 از ساعت 10:30 - 9  صبح برگزار می گردد.


+ نوشته شده توسط آموزش در دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 و ساعت 13:45 |
دانشجویانی که درس پروژه و کارورزی خودرا با استاد نوروزی فرد اخذ نموده اند وتا کنون موفق به ارائه نشده اند روز یکشنبه 93/01/24 ساعت 16 به ایشان مراجعه فرمایند.+ نوشته شده توسط آموزش در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 و ساعت 7:47 |
کلاس های استاد پژمان روز سه شنبه 93/01/19 برگزار نمی گردد.+ نوشته شده توسط آموزش در سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 و ساعت 11:30 |
کلاس های استاد لطیفی روز دوشنبه 93/01/18 برگزار نمی گردد.+ نوشته شده توسط آموزش در یکشنبه هفدهم فروردین 1393 و ساعت 12:15 |
استاد نوروزی فرد روز یکشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰ جهت رسیدگی به امور دانشجویان خود (پروژه و کارورزی) در مرکز حضور دارند.


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در یکشنبه هجدهم اسفند 1392 و ساعت 11:21 |
 خواهشمند است قبل از مراجعه جهت تسویه حساب و انجام امور فارغ التحصیلی،  کارشناس آموزش را مطلع کنید تا پرونده شما بررسی شود.

مدارک مورد نیاز:

اصل کارت ملی + کپی پشت و رو

اصل کارت پایان خدمت + کپی پشت و رو

اصل شناسنامه + کپی تمام صفحات

۶ قطعه عکس ۴*۳ (رنگی ، زمینه سفید، پرسنلی، جدید، محجبه(خواهران)، پشت نویسی شده)

توجه: فارغ التحصیل، به دانشجویی گفته می شود که کلیه دروس خود را طبق چارت درسی مربوط به رشته خود گذرانده باشد و تمام نمرات ثبت شده باشد.+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 و ساعت 13:59 |
۰۱ - آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد سپهری     دانلود فایل

۰۲ - هوش مصنوعی استاد گودرزی پور     دانلود فایل

۰۳ - سیستم های خبره استاد گودرزی پور     دانلود فایل

۰۴ - کارآفرینی استاد احمدبیگی     دانلود فایل

۰۵ - آمار و احتمالات مهندسی استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۰۶ - زبان ماشین و اسمبلی استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۰۷ - برنامه سازی سیستم استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۰۸ - معماری کامپیوتر استاد سپهری     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۰۹ - شبیه سازی کامپیوتر استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۰ - شیوه ارائه مطالب علمی استاد نوری زاده     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۱۲

 


برچسب‌ها: نمرات کارشناسی ترمی


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 و ساعت 15:26 |
۰۱ - هوش مصنوعی استاد گودرزی پور     دانلود فایل

۰۲ - نگهداری و بروزرسانی وب استاد صالحی     دانلود فایل

۰۳ - سیستم های خبره استاد گودرزی پور     دانلود فایل

۰۴ - مدیریت و تولید محتوا در وی استاد صالحی     دانلود فایل

۰۵ - کارآفرینی استاد احمدبیگی     دانلود فایل

۰۶ - نمایه سازی استاد نوری زاده     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۱۲

 


برچسب‌ها: نمرات کارشناسی پودمانی


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 و ساعت 15:25 |
۰۱ - آزمایشگاه الکترونیک استاد نوروزی     دانلود فایل

۰۲ - آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد نوروزی     دانلود فایل

۰۳ - آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد سپهری     دانلود فایل

۰۴ - دانش خانواده و جمعیت استاد فاتح     دانلود فایل

۰۵ - دستگاه های جانبی استاد لطیفی     دانلود فایل

۰۶ - الکترونیک استاد لطیفی     دانلود فایل

۰۷ - کاربرد مخابرات در کامپیوتر استاد لطیفی     دانلود فایل

۰۸ - مهندسی فناوری اطلاعات استاد آخرتی     دانلود فایل

۰۹ - اصول اندازه گیری استاد لطیفی     دانلود فایل

۱۰ - تجارت الکترونیکی استاد آخرتی     دانلود فایل

۱۱ - زبان خارجی استاد اصلانی     دانلود فایل

۱۲ - کارآفرینی استاد احمدبیگی     دانلود فایل

۱۳ - آمار و احتمالات استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۴ - مباحث ویژه استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۵ - مباحث ویژه ۲ استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۶ - مدارهای الکتریکی استاد سپهری     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۷ - معماری کامپیوتر استاد سپهری     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۸ - محیط های چند رسانه ای استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۹ - ریاضیات کاربردی استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۲۰ - آزمایشگاه ریزپردازنده استاد مولا     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۰۴

۲۱ - ریزپردازنده استاد مولا     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۰۴

۲۲ - آزمایشگاه دستگاه های جانبی     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۰۵

۲۳ - طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی استاد نوری زاده     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۱۲

۲۴ - مستندسازی استاد نوری زاده     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۱۲

 


برچسب‌ها: نمرات کاردانی ترمی


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 و ساعت 15:24 |
۰۱ - آزمایشگاه الکترونیک استاد نوروزی     دانلود فایل

۰۲ - آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد سپهری     دانلود فایل

۰۳ - دانش خانواده و جمعیت استاد فاتح     دانلود فایل

۰۴ - دستگاه های جانبی استاد لطیفی     دانلود فایل

۰۵ - الکترونیک استاد لطیفی     دانلود فایل

۰۶ - کاربرد مخابرات در کامپیوتر استاد لطیفی     دانلود فایل

۰۷ - مهندسی فناوری اطلاعات استاد آخرتی     دانلود فایل

۰۸ - اصول اندازه گیری الکترونیکی استاد لطیفی     دانلود فایل

۰۹ - تجارت الکترونیکی استاد آخرتی     دانلود فایل

۱۰ - زبان خارجی استاد اصلانی     دانلود فایل

۱۱ - کارآفرینی استاد احمدبیگی     دانلود فایل

۱۲ - آمار و احتمالات استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۳ - مباحث ویژه استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۴ - مدارهای الکتریکی استاد سپهری     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۵ - معماری کامپیوتر استاد سپهری     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۶ - محیط های چند رسانه ای استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۷ - ریاضیات کاربردی استاد نوروزی فرد     دانلود فایل     ۹۲/۱۱/۲۷

۱۸ - آزمایشگاه ریزپردازنده استاد مولا     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۰۴

۱۹ - ریزپردازنده استاد مولا     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۰۴

۲۰ - مدارهای منطقی استاد سپهری     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۰۵

۲۱ - طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی استاد نوری زاده     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۱۲

۲۲ - مستندسازی استاد نوری زاده     دانلود فایل     ۹۲/۱۲/۱۲

 


برچسب‌ها: نمرات کاردانی پودمانی


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 و ساعت 15:20 |
زمان تشکیل کلاس درس فارسی استاد عبدی  نیم سال 2-92روز چهارشنبه ساعت 11-8  می باشد.+ نوشته شده توسط آموزش در یکشنبه یازدهم اسفند 1392 و ساعت 13:27 |
دانشجویان نامبرده ذیل هر چه سریعتر به امور مالی مراجعه کنند.

۱- ابراهیم بازگلی

۲- فاطمه طهوری

۳- سودابه چراغ

۴- مهدی بابامرادی

۵- زهرا آذربرا

۶- سید محمد باقری نژاد

۷- مسعود جهان بین

۸- قنبر جهانگیری

۹- بهروز دلکش

۱۰- سارا جعفری

۱۱- لیلا برخورداری

۱۲- سارا بابایی

۱۳- روح ا.. قضات

۱۴- محمد حسین احمدیان

۱۵- داود دهقان

۱۶- شیرین آرامی

۱۷- فاطمه روستایی

۱۸- محمد صادق سلمانی+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در چهارشنبه هفتم اسفند 1392 و ساعت 12:54 |
کلاس ها آزمایشگاه های استاد بیتازر روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ برگزار نمی شود.


+ نوشته شده توسط كارشناس آموزش در چهارشنبه هفتم اسفند 1392 و ساعت 9:30 |